xaynhaphantho

Status:
Joined: September 23, 2021
Last Seen: 3 weeks
user id: 406866
xây dựng phần thô là cách gọi sử dụng chỉ những vật liệu và cách xây dựng như: nguyên liệu thô, công cụ xây dựng phần thô. This is view is the important step of the house from before to nay. Build phần thô gồm: Tư liệu thô: cát, đá, xi măng, bê tông, gạch, sắt, .... Nhân công xây dựng phần thô: nhân công đào đất, lắt đất, xây dựng - tô phần thô, nhân công ty điện - nước….
 

Comments to xaynhaphantho

Sign in to leave a comment.