Love Quote #1051002
all quotes · love ·

i d o n t * w a n n a > w a s t e < a n o t h e r [ m i

i d o n t * w a n n a > w a s t e < a n o t h e r [ m i n u t e ]
here without you

Be the first to comment on this quote.

20 Wittians like this

princess__christianxoxmihasfabquotesxhitmeupxxxxkatee819xxxxkristymariePerfectlyUnperfect1416got_my_head_iN_the_cloudsItAllWorkzOUt101babepunkskatermoxxdsammixdxOxBeAcHbAbYxOxpsiloveyou16lovexaniaxbaniasoccerchicxo4babycakesx911thatgirlonwitty